Статистика МБГ - зима 2019г.

Настоящият анализ показва разпределението на оценките на учениците, участници в международното състезание Математика без граници (МБГ) Зимен кръг, проведено януари-февруари 2019 г. За повече информация link
Използвани са данни за общия брой точки на базата на броя решени задачи, времето за приключване на теста, както и пола на съответния ученик.
Резултатите са систематизирани и анализирани по класове.

База - всички ученици (всички класове)

Разпределение на оценките(точките) за всички ученици участвали в състезанието. Графиката по-долу показва статистическото разпределение на обобщените данни в равни интервали. Като следващо ниво, е изобразено и общото разпределение, без предварително зададени интервали т.е. като непрекъсната величина.

Добавени са и три основни линии, които индикират моментите в разпределението (квартилите). С други думи, ако подредим всички ученици според това колко точки са получили, първата линия показва къде се намират първите 25% от тях. Втората 50% или точно половината от всички ученици, третата 75% от всички и тн.
Тази графика може да послужи за определяне мястото на всеки ученик според индивидуалния му брой точки. Например, ако някой е взел 10 точки, то това би го сложило в първите 25% от учениците, а общ брой на точките от над 30 поставя ученика в горните 25%.

Следващата графика показва разпределението на получените точки според пола на учениците.

Данните показват, че не съществува статистически значима разлика в средния брой точки между момчетата и момичетата.

Направения тест за статистически значима разлика между средното време за попълване на теста показва наличието на разлика между момчетата и момичетата. Реално на общо ниво, момчетата имат по-добро средно време от това на момичетата.

Графиката по-долу показва разпределението на точките по класове.

Тук отделните колони са разпределението на точките в класовете. Класове 8 и 10 имат много малко участници и за тях не може да се изчислят характеристики. Червените очертания вътре в колоните представляват стойностите на квартилите (25% и 75% от разпределението, а средната линия е медияната (50%)).

Следва една обобщаваща таблица, която показва разпределението по квартилни групи за всеки клас, средната оценка, стандартното отклонение и броя на учениците във всеки клас.

Обобщаваши характеристики по класове:

grade meanP Standdev minP per25 per50 per75 maxP count
1 Grade 20.25676 9.093217 0 14.00 20.0 28.00 40 74
2 Grade 18.98571 7.675470 0 14.00 20.0 24.00 35 70
3 Grade 17.89189 8.752091 0 13.00 17.0 23.00 38 37
4 Grade 19.53846 9.996923 2 10.00 20.0 27.50 36 26
5 Grade 15.75000 9.557995 3 9.00 14.0 22.50 32 20
6 Grade 17.55556 12.630431 1 9.00 16.0 25.00 36 9
7 Grade 27.00000 11.005049 4 24.75 30.5 34.50 38 10
8 Grade 23.50000 6.363961 19 21.25 23.5 25.75 28 2
10 Grade 36.00000 NaN 36 36.00 36.0 36.00 36 1

Легенда:

grade - клас на ученика
meanP - Среден брой точки
Standdev - Стандартно отклонение
minP - Минимална стойност
per25 - Стойност, фиксираща долните 25% от разпределението
per50 - Стойност, фиксираща средните оценки
per75 - Стойнсот, фиксираща горните 25% от разпределението
maxP - Максмална стойност
count - Брой ученици

Представяне на учениците по класове.

Контакти

Карта

Настройки за поверителност

Ние използваме "бисквитки", за да осигурим функционалността на сайта плюс от Google Analytics, за да анализираме трафика за целите на статистика. Имате възможност да ги изключите с бутоните долу. Погрижете се за Вашите лични данни онлайн

Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате