Тест за вашата Емоционална интелигентност

Вашата Емоционална интелигентност може да се изгради Част 2  и тест
 
Както вече коментирахме - емоционалният интелект не е даденост!  Тoй е навик, също като като умението да караш колело. И като всеки един навик, може да се развие. Какво можем да направим за това?
Важно е да направим нужното в следните важни области:
1. Всички емоции трябва да бъдат осъзнати. Негативните емоции още повече. Вие можете да лъжете, когото поискате, но не и себе си.
2. Преценете какъв е вашият речников запас. Колко думи използвате за обозначаване на чувствата? Можете да опитате  набързо да изброите 10 емоции. Ако имате беден речник, заемете се с разширяване на своите познания. Как ще се научите да различавате чувствата, ако не знаете дори техните конкретни названия?
3. Какви изобщо биват емоциите може да се разбере от околните. Още повече: никак не е лошо да сте наясно с усещанията на хората, с които общувате. Смятате ли, че познавате на 100% техните емоции?4. Заобикалящите ни хора са източник на разнообразни емоционални реакции. Наблюдавайте хората: по какъв начин те реагират на изискванията към тях, на претенциите, на приятните новини, на агресията, на комплиментите. Намерете нови начини за реагиране на типовите ситуации.
5. Можете ли да се контролирате? Смята се, че контролът (който е усещането, че много в живота зависи от вас, а не от обстоятелствата) силно способства да развитието на емоционалния интелект.
За да  подобрите емоционалната си интелигентност, концентрирайте се в изграждането на умения в петте сфери, идентифицирани от психолога от Йеил Питър Саловей (един от последователите, развили теорията на Д. Голман):
Опознайте емоциите си и работете върху това да подобрите способността си да разпознавате чувствата си, в момента на възникването им. Развийте навика да наблюдавате чувствата си от един момент в друг.
Регулирайте емоциите си, като подобрите способността си да се справяте с тях и да се възстановявате бързо от състояния на тревога и стрес.
Мотивирайте се, като се научите да подреждате емоциите си, за да постигате цели. Прилагайте самоконтрол и самодисциплина и практикувайте потискане на импулсивността.
Култивирайте в себе си емпатия, като поставяте себе си на мястото на другия човек. Опитвайте се за идентифицирате и почувствате това, което чувства другия.
Управлявайте взаимоотношенията си. Отвръщайте уместно на чувствата на другите хора, като им помагате. Стремете се към постигане на умения в социалното общуване.
Човекът с висока емоционална интелигентност слуша „вътрешния“ си глас и е в състояние да разпознава чувствата си. Той обръща внимание не само на здравата логика, но и на интуицията си. Успява да използва аналитичността в разгадаване на личните си емоции и разпознаване на чувствата на значими за него хора.
Човекът с ниска емоционална интелигентност действа, без да се замисли какво е накарало другия да постъпи точно по този начин, и не се вълнува от мотивите му. Той не зачита околните и се интересува само от себе си, което затруднява интегрирането му в обществото.
Разпознаването и усещането на собствените ни емоции, както и тези на другите, е свързано с уменията ни да изслушваме и да имаме добри взаимоотношения, да разбираме в дълбочина ситуациите, в които ежедневно попадаме, да ги управляваме и да сме успешни в тях.
Успехът в живота, бизнеса, университета, както и в нашите взаимоотношения е свързан най-вече не с нашето IQ, а с нашето ЕQ!
Започнете вашето пътешествие в света на Емоционалната Интелигентност с един полезен тест.
БОНУС! Ако решите, че ви е интересно да навлезете в дълбоките води на ЕQ, свържете се с нас на имейла в  страницата ни .
Какво предстои? Преди края на месец Януари стартираме програма за изграждане и развитие на ЕQ за децата в центъра ни в Младост! Останете с нас!
ТЕСТ
Предоставяме ви един доста детайлен и широко- обхватен тест на д-р Кристов Андре, за определяне на нивото на вашата емоционална интелигентност. Като всеки такъв тест, той е индикативен, без да претендира за детайлност и изчерпателност и само поставя началото на един анализ и последваща възможност за  развитие на уменията в сферата на емоционалната интелигентност.
1. Често се чувствам тъжен/тъжна и ме налягат черни мисли, без да знам защо. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.
2. Способен/способна съм да отпускам юздите и не се опитвам винаги да контролирам всичко в живота си. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.
3. Аз съм добър зрител в киното – лесно се смея или плача и това ми харесва. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.
4. В ежедневието емоциите ми пречат. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.
5. Когато съм бесен/бясна, мога да чупя предмети или дори да удрям хора. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.
6. Схващам лесно, когато се опитват да ме излъжат. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.
7. Внимателен/внимателна съм, когато трябва да опитвам и да се наслаждавам на малките щастия в ежедневието. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.
8. Емоциите ми могат да ме разболеят физически. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.
9. Симпатиите и антипатиите ми са непроменими и трудно сменям мнението си за хората. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.
10. Когато нещо ме е изнервило, успявам бързо да се успокоя. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.
11. Когато трябва да говоря пред публика, не усещам никакви физически признаци на страх. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.
12. Страдам от следния синдром: ако нещо ме изнервя, не казвам нищо в продължение на дълго време, след което експлодирам силно. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.
13. Често ми се случва да се сърдя, да се цупя. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.
14. Ако имам проблем с някого, лесно мога да му заговоря за това. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.
15. Като дете често съм проявявал/а капризи. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.
16. Умея да се харесвам и да привличам вниманието. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.
17. Имам добра интуиция в отношенията си с хората, усещам ги добре. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.
18. Лесно се чувствам виновен/виновна. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.
19. Хората лесно ми се доверяват. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.
20. Често ми се случва под влияние на някаква емоция да действам против интересите си. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.
21. В дни, когато съм в лошо настроение, пращам всички по дяволите. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.
22. Много ми е трудно да приемам критики, дори основателните и конструктивните. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.
23. Имам добро чувство за дипломатичност. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.
24. Имам нужда да се изразявам чрез езика на изкуството (рисуване, музика…), за да се чувствам добре в живота си. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.
25. Когато съм превъзбуден/-а от хубава новина, губя съня си. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.
26. Работя прекалено много за сметка на забавленията си. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.
27. Медитирам или се моля доста често. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.
28. Винаги ми е било трудно да казвам „обичам те“. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.
29. Имам нужда от чест контакт с природата. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.
30. През детството ми родителите ми не се съобразяваха с емоциите ми. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.
31. Мога да се сърдя много дълго на хора, които са ме наранили. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.
32. Обръщам внимание на качеството на живота си. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.
33. Приемам, че не мога всичко да знам, разбера или обясня всичко за себе си, така и за другите.– НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.
34. Когато съм тъжен/тъжна, се опитвам да повдигна настроението си, вместо да се оставям да потъна още повече. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.
35. Когато предлагам нещо пред група или по време на събрание, често ме слушат. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.
36. Чувствам се зле, когато наблюдавам неестествени, лъжовни емоции, каквито можем да видим от телевизионния екран например. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.
37. Предпочитам да чета по-скоро романи, отколкото есета. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.
38. Когато се връщам към най-хубавите си спомени, изпитвам отново силна емоция. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.
39. Често се нуждая от много време, за да осъзная, че съм нервен/нервна. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.
40. Способен/способна съм да слушам и да разбера гледната точка на моите събеседници, дори и да не съм съгласен/съгласна с тях. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.
41. Понякога трудно разбирам собствените си реакции. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 1 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 2 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 3 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 4 т.
42. Силно се доверявам на интуицията си при вземане на решения. – НАПЪЛНО ВЯРНО – 4 т. – ПО-СКОРО ВЯРНО – 3 т. – ПО-СКОРО НЕВЯРНО – 2 т. – НАПЪЛНО НЕВЯРНО – 1 т.
Резултатът ви ще се движи между 42 и 168 точки. Общият брой точки (EQ) показва как точно използватв емоциите си в ежедневието (отношение към себе си и собственото си развитие; отношение към другите, способност за общуване; отношение към живота, търсене на хармонията).
EQ между 121 и 168 точки: Емоционалната ви интелигентност е висока – подходящ коз за адаптиране към всяка ситуация. Интелигентността ви е чувствена и интуитивна, прехвърля границата на обикновеното себепознание, основаващо се на самонаблюдение и самоанализ. Вашето АЗ е партньор, не само инструмент. Имате голямо самообладание и най-често настроението ви е стабилно и позитивно. Взаимоотношенията ви са себеразкриващи и пълноценни, основаващи се на смесица от ефикасност, хармония и удоволствие. Използвате емоциите и интуицията си, за да разбирате света, който ви заобикаля. Дори когато преследвате значими цели, не „губите поглед“ над себе си.
EQ между 81 и 120 точки: Емоционалната ви интелигентност има средни стойности, както на повечето хора. Това никак не е лошо! Умението ви да се вслушвате в другите и да управлявате емоциите си е добро, но бихте могли и да го усъвършенствате. Работете върху изразяването на емоции от момента на тяхното пораждане (малки физически признаци, настроения) и търсете причините им. Занимавайте се със себе си (тялото е инструментът на емоционалната интелигентност). Развивайте креативността и духовността си (емоциите се хранят с невербална храна). Слушайте другите и се опитвайте да ги разбирате (техните емоции също носят информация за вас самите). На последно място, бъдете толерантни към себе си (постоянната война със себе си поражда негативни емоции).
EQ между 42 и 80 точки: Вашата емоционална интелигентност е по-скоро ниска. Това не означава, че ви липсват емоции, а че ги използвате ограничено. Оставяте „зад борда“ цяла част от себе си, непозната и понякога дори пречеща ви, зле разбрана и дразнеща. Това внася напрежение и недоразумения в отношението ви към самите вас и в последствие в общуването с другите. Тази ваша особеност е по-скоро плод на незнание, отколкото на неспособност. Емоциите ви съществуват, но някакви травматични преживявания или неправилен възпитателен модел са препречили пътя ви към тях. Остава ви да възстановите контакта си с тях, да ги разберете и да се научите да ги използвате. Емоционалната интелигентност се научава. Потърсете подходяща литература, поговорете с близките си, с психотерапевт. Ще установите колко по-сладко се живее със сърцето, а не само с главата.
Можете да изчислите и по-детайлизирани резултати от теста, показващи три отделни подтипа на коефициента на емоционална интелигентност: отношение към себе си (интимна емоционална интелигентност (IEQ), какво изпитвате към себе си или емоциите, чрез които по-добре разбирате себе си, отношение към другите (социална емоционална интелигентност (SEQ), какво изпитвате към другите или емоциите, чрез които по-добре да ги разбирате) и отношение към живота (екзистенциална емоционална интелигентност (EEQ) или как да направите чрез емоциите живота си по-хармоничен).
Отношение към себе си: (Сумирайте точките от отговорите на въпроси № 1, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 18, 20, 25, 31, 34, 39, 41.) Емоциите ни са израз на най-интимната част от нас. Ако ги пренебрегваме или потискаме, те все пак намират начин да се наложат, но по неадекватни пътища. Тогава, след като не сме ги използвали съзнателно, те ни принуждават несъзнателно да действаме под натиска на натрупалото се емоционално налягане. Затова е добре да ги идентифицираме бързо, да ги регулираме, за да предотвратим възможността да бъдем обсебени от негативни емоции. IEQ между 36 и 56 точкиРядко позволявате на емоциите да се натрупват и да преливат. Те по-скоро са ви съюзник в ежедневието. Много добре познавате себе си: способни сте да идентифицирате негативните емоции (гняв, тъга, безпокойство, завист…) още в зародиш, т.е. да разбирате причините им и да действате съответно на това разбиране. Приемате и позитивните емоции по начин, който ви позволява да изживявате пълноценно всеки момент на удоволствие. Емоциите не ви владеят, вие владеете тях. Това е по-удобният, ефикасен и здрав начин на себепреживяване. IEQ между 14 и 35 точки Емоциите ви причиняват дискомфорт повече от всичко друго. Често, съзнателно или не, ги потискате, а след това ги оставяте да избухнат. Зле ги разбирате, не се вслушвате в тях или го правите, когато е късно и са станали неконтролируеми. Вероятно се оставяте да ви погълнат трайни негативни емоции, които ви тласкат към поведение, което вреди на самите вас (цупене, заяждане, самосъжаление…). Опитайте се да обръщате навреме внимание на емоциите си. Приемете ги като сигнални знаци. Те подсказват винаги някакво действие, което може би ви плаши и затова си запушвате ушите за сигналите.
Отношение към другите: (Сумирайте точките от отговорите на въпроси №: 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 28, 35, 40.) Емоциите ни влияят силно върху взаимоотношенията ни с другите хора било по отношение на умението ни да ги разбираме (чуваемост и емпатия), било по отношение на умението ни да взаимодействаме с тях (комуникация). За повечето изследователи това е първичната и примитивна функция на емоциите: да представляват един канал за бърза и ефикасна предвербална комуникация. Освен това по-голямата част от емоциите ни произлизат от социалните ни контакти: помислете за миг какво предизвика у вас последната ти тъга, гняв, радост, срам. SEQ между 36 и 56 точки Вие сте способни да използвате ефикасно емоциите си във взаимоотношенията с другите. Преди всичко това се дължи на умението да слушате интуитивно (да отидете отвъд думите и намеренията), на умениетови да сте емпатични (да разберете и съпреживеете емоционалното състояние на другия). Притежавате добри умения за общуване, както и способност да изразите това, което искате, без да упражнявате натиск върху другите. Умеете да изпращате персонализирани послания, това ги прави убедителни. Изразявате позицията си и емоционално, независимо дали става дума за позитивен обмен (одобрение, комплименти…), или негативен (критика, несъгласие…). Умеете и да приемате отхвърляне, без да се чувствате емоционално дестабилизирани. SEQ между 14 и 35 точки Във взаимоотношенията ви с другите вие се лашкате между ролите на „таралеж“ и „изтривалка“: или сте прекалено агресивни, или сте прекалено подчинени. Често прибягвате до силов подход, зле възприеман от слушателите ви, както и до фрустриращи отхвърляния. Емоциите ви се отразяват зле на способността да слушате и да се изразявате. Не се чудете, че представата, която създавате за себе си у другите, е доста объркана: непредвидим/а, докачлив/а, немотивиран/а, студен/а, далечен/далечна… Вместо да потискате другите, вложете позитивни емоции в контактите си, казвайте по-често „това ми харесва, доволен/доволна съм…“ или, ако са негативни,просто кажете „това ми пречи, досажда ми…“. Дайте предимство на обяснението и диалога, бройте до десет, преди да реагирате. Не си казвайте предварително: “няма смисъл да обсъждаме“ или „нищо няма да излезе“! Първо опитайте,  после си правете изводите, не обратното! Отношение към живота: (Сумирайте точките от отговорите на въпроси №: 2, 3, 7, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 42.) Мястото, което отреждаме на емоциите в ежедневието ни, се отразява на цялото ни битие: какви цели преследвате, какви приоритети си определяме, как се грижим за себе си, какво значение отдаваме на интуицията, на креативността, на отпускането. В този смисъл емоционалната интелигентност повлиява на всичките ни решения, на стила и качеството на живот.
EEQ между 36 и 56 точки Наясно сте с важността на благоденствието и личностното израстване като житейски приоритети. Знаете докъде не бива да се стига (или да се остава прекалено дълго): преумора, свръхактивност, прекалена саможертвеност. Вие сте креативен и отворен към живота човек. Но знаете и как да отпускате захапката. В много висока степен успявате чрез емоционалната си интелигентност да си осигурите висок стандарт по отношение на благоденствие и щастие.
EEQ между 14 и 35 точки Без да сте го решавали съзнателно, вие имаш тенденцията да оставяте благоденствието си на последно място: семейство, работа, задължения…Май наистина сте забравили себе си. Това вероятно се дължи на факта, че ви е трудно да „чувате“ и да уважавате собствените си потребности, особено тези, които не са материални или рационални. Уязвими сте при стрес, животът ви е пълен с напразни действия, екзистенциални съмнения и преумора. Заемете се малко повече със себе си. Чуйте емоциите си, преди да вземете решение. Не се излагайте на прекален стрес! Не се отдалечавайте от собствените си копнежи! По-малко знание, повече съзнание! По-малко контрол, повече отпускане на захапката! По-малко планиране, повече импровизация! Така ще направите безценна инвестиция в качеството на собственото си битие. Ще видите с времето, че това не само няма да намали постиженията ви, а напротив – ще ги увеличи!!!

Контакти

Карта

Настройки за поверителност

Ние използваме "бисквитки", за да осигурим функционалността на сайта плюс от Google Analytics, за да анализираме трафика за целите на статистика. Имате възможност да ги изключите с бутоните долу. Погрижете се за Вашите лични данни онлайн

Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате