„Английски“ език – ниво „Мотхер“

Налага се да бъде дефинирано едно ново, широко разпространено ниво в усвояването на английски език.

Ще го наречем ниво „ Мотхер”.

Що за ниво е нивото „Мотхер”? Ниво Мотхер е често срещано ниво на усвояване на английски език.

Какъв е профила на младежите в ниво „Мотхер”? Обикновено това са ученици на 9-11 години. Те са изучавали английски език, най-често в популярни (най-вече скъпи) езикови школи. Болшинството от тези деца са с възможности (интелектуални и за учене) над средните. Много от тях демонстрират отлични резултати в училище и добро представяне в конкурси и състезания, свързани с учебните дисциплини.

Как се дефинира нивото „Мотхер”? Това е нивото , на което обучаваните деца са усвоили езика за 4 до 6 години и може да се определи простичко като ниво на езикови умения при което mother с лекота и изящество се чете Мотхер! (и това не е шега!)

И така - „Мотхер” е най-скъпото ниво в усвояването на английски език. Сметнете го – сума „х” за ниво „Мотхер” и още веднъж сума „х” за ниво в друга организация, която да поправи грешките... ако и там не попаднете на същия стандарт. Само да отбележим - от търговския закон за всеки търговец произтича задължението да работи с „грижата на добър търговец”. Очевидно в проведеното обучение, довело до ниво „Мотхер”, или тази грижа отсъства, или капацитета за обучение в тези организации е на неприемливо ниско ниво.

Мили родители, уверете се лично дали вашето дете не е достигнало успешно ниво „Мотхер” в своето обучение и ако е така, решете колко адекватно е да продължите да правите това, което правите до момента. Ниво „Мотхер” е вредно за вас, за детето ви и за вашия бюджет! Излиза, че масово организациите, предлагащи езиково обучение не са в състояние (или не желаят) да контролират, следят и да са отговорни за нивото на усвояване на материала.  

Защо ви занимаваме с този проблем? Защото напоследък се сблъскваме с очакването на родителите ние, в ролята си на занималня (НЕзанималня) да коригираме несвършената работа на някои от големите езикови центрове. Това за нас се превръща в сериозен проблем. Налага се не просто да се превърнем в езиков център и да използваме услугите на опитни преподаватели, но и да коригираме дълго наслагвани проблеми . Скъпи родители, МОЛЯ, уверете се , че вашето дете не е убило няколко години, а вие –доста средства , за да достигнете до ниво МОТХЕР! Последващата корекция в правилна посока е доста щекотливо, както за преподавателите, така и за детето занимание.