Концентрация, памет и внимание – ключови за успешния старт на всяко дете в училище!

За успеха на децата в училище и тяхното добро адаптиране в новата среда е важно те да бъдат предварително подготвени. Важно е да са запознати с отговорностите, вниманието и усилията, които ще са им необходими за едно успешно пребиваване в училище. Една такава подготовка би допринесла значително за безпроблемното стартиране в клас.

Трябва да отбележим значението на предучилищната възраст за развитието на личността.

В този период се развиват всички психични процеси и се наблюдава тенденцията към по-голяма съзнателност и волевост. Тази възраст е важна и затова, защото през нея при подходящо възпитателно действие се извършва подготовка на детето за училището. “Основните тенденции в развитието на всички процеси и цялостната личност – по-пълна волевост, осмисленост, организираност, са необходима основа за цялата онази отговорна работа, която се извършва в училище.” 

Какви са ключовите когнитивни умения?

В периода на своето развитие децата постепенно изграждат умения за учене, като концентрация, внимание и памет. Децата използват различни механизми на разсъждение, за да могат да научат повече и да се адаптират по-лесно, и по-успешно в нова среда.

Тези важни умения дават възможност на децата да обработват сензорната информация и накрая да се научат да оценяват, анализират, запомнят, правят сравнения и разбират причина и ефект на действията.

Както пътят на развитие на всяко дете е много индивидуален, така в училищна възраст децата постъпват с различен капацитет от опит - знания, умения, навици и привички. Въпреки че някои познавателни умения са свързани с генетичните заложби на детето, повечето когнитивни умения се научават. Това означава, че уменията за концетрация, внимание и памет могат да бъдат подобрени с практика и правилно обучение.

 

1. Концентрация

С престъпването на училищния праг детето се сблъсква с редица изисквания: трябва да може да следва и изпълнява инструкциите на учителя, да работи независимо за дадени периоди от време и да работи успешно съвместно със своите връстници. Постепенно задачите се усложняват като от него се изискват все по-специфични умения. Детето развива също така определени социални умения, които ще му служат през целия живот и също ще са от решаващо значение за неговия успех и развитие. В основата на усвояването на всичко това е възможността му да работи концентрирано по време на учебния процес. 

 

2. Внимание

Вниманиeто представлява възможността да избереш това, което възприемаш и да се съсредоточиш върху него, сканирайки и/или игнорирайки другите дразнители. Вниманието е способност, свързана с развитието. На около 7-8-годишна възраст децата успяват да фокусират вниманието си умело и все по-трудно се разсейват. 

·         Разделяне на вниманието между поставените задачи, спазвайки установените изисквания;

·         Съсредоточаване на вниманието върху ключова информация;

·         Умение за преодоляване на разсейването;

·         Подбиране на модели при решаване на поставена задача;

 

3. Памет

Паметта също се подобрява заедно с когнитивното развитие. Докато нарастването на паметовите способности по време на предучилищния период е свързано с усвояването на езика, през средното детство то се дължи на повишената скорост и усложнените стратегии за обработката на информация. В мозъка продължават да се случват важни промени, които спомагат за развитието на паметта и други когнитивни функции. 
Децата в училищна възраст помнят по-добре, прилагайки интуитивно правила за извличане на информация. Те се научават да сортират информацията за време, място и други категории, които им служат за организиране на спомените и улеснено припомняне. Това позволява на децата да изпълняват по-сложни задачи и е пряко свързано с академичните постижения в училище. 
Мотивирани от училищните задачи, децата измислят съзнателни стратегии за запаметяване с цел подобряване на постиженията си.

·         Припомняне на предишни модели и местоположение;

·         Асоцииране на имена с лица;

·         Проследяване на множество части от информация;

·         Подреждане на последователности на предмети и/или действия;

Готовността или неготовността на детето за началото на училищното му обучение определя неговия старт в приключението наречено Училище.

Препоръчваме: Рецепта за любопитство или как да научим децата да се наслаждават на ученето!

 

Източници: http://detskorazvitie.bg/ ; http://www.107ou.com/

Контакти

Карта

Настройки за поверителност

Ние използваме "бисквитки", за да осигурим функционалността на сайта плюс от Google Analytics, за да анализираме трафика за целите на статистика. Имате възможност да ги изключите с бутоните долу. Погрижете се за Вашите лични данни онлайн

Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате