Курсове по състезателна и учебна

МАТЕМАТИКА

Математиката в нашата академия е повече от изучаване на учебния, състезателния и изпитния материал. Ние учим учениците на логика, аналитичност, критично мислене и съобразителност. При нас те научават техники за бързо и ефективно разбиране и усвояване на материала.