Курс по БЕЛ

Курс по БЕЛ за 7 клас, 6 клас и 5 клас

(Снимка: pressfoto)

Защо да изберете „Да Винчи“

Основна цел на обучението по български език и литература в средното училище е подготовката на учениците за пълноценно общуване, придобиването на общи хуманитарни ценности, които формират една обществено отговорна личност със съзнание за своята българска идентичност.  

Доброто владеене на българския език позволява на учениците успешно да придобиват нови знания и умения по всички останали учебни дисциплини. Българският език и литература е сред основните предмети в конкурсните изпити, които отбелязват важните етапи от образователното развитие на всеки ученик и измерват степента на развитие на неговата функционална грамотност - способността да прилага придобитите компетентности.

Затова екипът на образователен център „Да Винчи“ приема преподаването на български език и литература като отговорна мисия – с ясното съзнание, че процесът на обучение е особено тясно обвързан с процеса на възпитание, и отчитайки значимостта на езиковите компетентности за пълноценното развитие на личността.

Обучението по български език е целогодишно, разпределено в курсове през учебната година и през лятната ваканция, което гарантира трайното усвояване на материала и поддържането на висок успех в училище. Организира се в реално малки групи (до 6 ученика), което предоставя възможност на преподавателя за индивидуален подход спрямо всеки ученик. Родителите разполагат с непрекъсната обратна връзка за напредъка на своето дете.

 

Заниманията се провеждат както в делнични, така и в почивните дни с времетраене 120 минути. При подготвянето на програмата се съобразяваме със смяната, в която учи детето в училище.

Нашето предложение за ученици от 5, 6 и 7 клас

Основната ни цел е да стимулираме - удоволствие от четенето, съзнание за важността на езиковата култура и радост от осъзнатото собствено израстване.

Прилагаме методика, която е фокусирана в задълбоченото усвояване на учебния материал и цели постигането на максимални резултати по български език и литература при НВО в 7 клас. Учебното съдържание е структурирано в отделни теми, които включват теоретично съдържание и проверка на усвоените знания чрез тестове. Реагираме на всички промени в нормативната уредба. Занятията се организират така, че уебният процес да обхваща и надгражда изучаваното в клас. 

Подготовката за всяка нова учебна година започва с курс, който провеждаме през лятната ваканция. В него се обобщават и затвърждават знанията от предходните години. Учениците се запознават с авторите и произведенията, включени в учебното съдържание на предстоящата година. Обучават се да пишат преразкази и се подготвят за входните нива.

В рамките на учебната година учениците ни разполагат със систематизирани материали,  улесняващи възприемането на изучаваното съдържание и достъп до онлайн платформа с тренировъчни тестове по темите. Това, което учениците трябва да знаят, е напечатано, така че родителите също да могат да го прочетат и да контролират процеса на учене. На всяко занимание учениците получават задачи за следващия път. Всички домашни работи се проверяват и оценяват според критериите на националния изпит.

 

Затова нашите курсисти постигат отлични резултати по български език и литература при националното външно оценяване.

Продължителност и цена

Начало: 10 септември 2023

Край: 15 юни 2024

Годишна такса: 1200лв. 

 

График на групите

Kандидатстване: 

За да постигнем хомогенни групи, всеки ученик кандидатства за обучението. Можете да заявите желание за кандидатстване през формата на сайта (най-отдолу) с избор на опцията "Курс по БЕЛ 2023/2024".

 

Успехът е в общите усилия!

 

Контакти

Карта

Настройки за поверителност

Ние използваме "бисквитки", за да осигурим функционалността на сайта плюс от Google Analytics, за да анализираме трафика за целите на статистика. Имате възможност да ги изключите с бутоните долу. Погрижете се за Вашите лични данни онлайн

Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате