Общи условия

Общи условия за ползване на услугите на Образователен център "Да Винчи"

 

Общи разпоредби

1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Образователен център “Да Винчи” и потребителите на услугите, свързани с обученията, които той предлага.

2. Услугата се осигурява от Образователен център “Да Винчи” въз основата на договор между страните.

I. Основни понятия по смисъла на настоящите Общи условия. Изброените понятия са използвани със следното значение:

"Курсист" е всяко физическо лице, което ползва обучителните услуги на Образователен център “Да Винчи”.  

"Родител" е родителят или настойникът на курсист под 18 години.  

Курсовете на “Да Винчи” включват определен брой занятия. Когато курсовете са разделени на годишни модули, всеки модул включва определен брой занятия.

II. Записване за курс

1. Записването за курс става чрез попълване на форма за записване, която може да бъде намерена на сайта на Образователен център "Да Винчи" http://davincikids.eu/home и заплащане на таксата за обучение за съответния курс в определените срокове, съобразно обявените на сайта ни цени и условия. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.

2. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на курса, съобразно обявените на сайта ни цени и условия.

3. Записването на курсисти под 18 години се прави от родител/настойник.  

III. Такси и начин на плащане 

1. Таксите на обучение за всеки курс са посочени на сайта на Образователен център “Да Винчи” - http://davincikids.eu/home 

2. Начин на плащане

2.1 Курсовете се ПРЕДПЛАЩАТ при обявените на http://davincikids.eu/home цени, съответно по определен график преди началото на учебната година.

2.2 При плащане на вноски сроковете за плащане са следните: До 01.06 – първа вноска от 200 лева. До 01.08 – втора вноска от 250 лева. До 01.09 – трета вноска от  250 лева.

2.3 Обявените на сайта ни цени НЕ включват учебници и учебни пособия. Когато използването на такива е необходимо, всеки преподавател препоръчва на родителите/курсистите в неговия курс закупуването на конкретни материали.

4. Образователен център “Да Винчи” си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение.  

IV. Прекъсване на обучението и отсъствие от обучение от страна на клиента

1. Когато курсистът е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в курса за целия период на обучение.

2. При отсъствие от занятие инцидентно курсистът може да вземе пропуснатото занятие в друг ден или с друга група на съответния курс. Това се уговаря допълнително с преподавателя за съответната група.

3. Ако на курсист се наложи да прекъсне курса поради изключителни обстоятелства, всеки случай се решава индивидуално от управителя.

4. Със записването си на курс, курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебни занятия, Образователен център “Да Винчи” не връща част от таксата на курсиста.  

5. Случаи с по-продължителни отсъствия по медицински причини, се разглеждат индивидуално от управителя.

V. Прекратяване на обучението от страна на Образователен център “Да Винчи”

1. Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Образователен център “Да Винчи” в следните случаи:

1.1 Лошо поведение на курсиста. Образователен център “Да Винчи” има правото да прекрати обучението на курсист, който  има лошо поведение и с това пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.

1.2 Неплащане на такса. Образователен център “Да Винчи” има правото да прекрати обучението на курсист, който забавя или не плаща вноските на обучение в сроковете, посочени в графика на съответния курс.

1.2 Две ненаписани или непълно написани** домашни са основание детето да бъде отстранено от занятията окончателно. 
*Верността на домашното /или допуснатите грешки/ не са основание за притеснение нито за дететето, нито за родителя. 
**Непълно написано домашно означава да има задача или задачи, по които детето не е работило и няма никакъв запис. 

2. Образователен център “Да Винчи” си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчно курсисти. В такива случаи ще предложим алтернатива - в друга група или възстановяване на цялата такса за обучение. Такса за обучение се връща в пълен размер единствено и само при отмяна на курс.

VI. График на занятията.

1. Графикът на занятията е определен преди началото на курса и не се променя заради странични ангажименти от страна на курсиста. Единствено промени настъпват при необходимост поради промяна в смяната на курсиста в училище.

2. Родителят е длъжен да информира за промени в смяната на курсиста 2 седмици преди началото на всеки срок.

3. Образователен център “Да Винчи” си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия при възникнали неочаквани обстоятелства. За такива промени родителите ще бъдат уведомявани своевременно.

VII. Обучение.

В този процес на обучение има три страни: Родителите, курсиста и преподавателят. В интерес на всяка една от тези страни е обучението да е ефективно и резултатно. И трите страни са съгласни, че за да реализират тези две цели е нужно да се спазват определени правила. Тези основни правила са част от общите условия, които всяка от страните приема. И трите страни се съгласяват да спазват тези условия.

Курсистите се задължават:

1. Да пишат дадените им домашни и да ги представят в началото на следващото занятие.

2. При отсъствие дадените за занятието, в което детето е отсъствало то е длъжно да реши домашното и да го представи на следващото занятие.

Родителите се задължават:

1. Да упражняват контрол и да гарантират, че дадените за работа в къщи /домашни*/ ще бъдат решени.

2. Родителят подписва домашното в тетрадката за домашна работа като слага датата на преглед и подписване.

* Ненаписването на домашните е вредно за обучението на детето и, затова, е недопустимо.

VII. Конфиденциалност и защита на лични данни

1. Образователен център “Да Винчи” може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни за курсиста и неговите родители/настойници. При записване за курс, курсистът и неговите родители/настойници предоставят доброволно необходимите лични данни и се съгласяват да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

2. Образователен център “Да Винчи” има правото да снима учебния процес и да използва материалите за презентационни цели на своята дейност.  

VIII. За всякакви въпроси използвайте електронната ни поща info@davincikids.eu.

Настоящите Общи условия се утвърждават със Заповед на Управителя и влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 01 януари 2019г. Образователен център “Да Винчи” прави общите си условия публични за клиентите си, като ги публикува в уебстраницата си. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става чрез публикуването на променените Общи условия в уебстраницата на Образователен център “Да Винчи”.

Контакти

Карта

Настройки за поверителност

Ние използваме "бисквитки", за да осигурим функционалността на сайта плюс от Google Analytics, за да анализираме трафика за целите на статистика. Имате възможност да ги изключите с бутоните долу. Погрижете се за Вашите лични данни онлайн

Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате