Външно оценяване 4 клас МАТ

1
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС
ПО МАТЕМАТИКА
10 май 2019 г.
 Прочети внимателно задачите от 1 до 16 и огради с кръгче само правилния отговор!
1. Кое от числата е два милиона
седемстотин и седем хиляди и седем?
А) 2 707 070
Б) 2 707 007
В) 2 707 700
2. Кое от числата е най-малко?
А) 56 698
Б) 56 758
В) 56 689
3. Сборът на числата 17 524 и 49 381 e:
А) 66 905
Б) 66 805
В) 56 905
4. Разликата на числата 74 901 и 2836 е:
А) 72 165
Б) 72 065
В) 72 075
5. Произведението на числата 9865 и 7 е:
А) 69 055
Б) 69 025
В) 68 055
6. Произведението на числата 548 и 93 е:
А) 6576
Б) 50 864
В) 50 964
7. Частното на числата 63 560 и 7 е:
А) 908
Б) 980
В) 9080
8. Частното 37 260:18 е:
А) 2070
Б) 207
В) 270
9. Резултатът от пресмятането на израза
255 – 255:15 е:
А) 0
Б) 15
В) 238
10. Резултатът от пресмятането на
израза 207.5 + 5.103 е:
А) 1035
Б) 1138
В) 1550
11. Половинката от сбора на числата
458 и 16 е:
А) 237
Б) 474
В) 948
12. На колко дециметра са равни
12 м 20 дм?
А) 120 дм
Б) 122 дм
В) 140 дм
2
13. Броят на правите ъгли
на чертежа е:
А) три
Б) четири
В) пет
14. Броят на триъгълниците във
фигурата е:
А) пет
Б) четири
В) три
15. Бедрото на равнобедрен
триъгълник e 67 см, а основата му
е с 8 см по-малка. Обиколката на
триъгълника е:
А) 59 см
Б) 185 см
В) 193 см
16. За подготовка на училищно
тържество ученици от трети клас
имали 320 лв. Четвъртинката от
парите платили за храна, а за
160 лв. купили подаръци. Колко
лева са им останали?
Решението на задачата е:
А) 320:4 + 160 = 240 лв.
Б) 320 – (320:4 + 160) = 80 лв.
В) (320 – 160):4 = 40 лв.

Прочети внимателно следващите две задачи, пресметни и запиши отговора на
определеното място.

17. Неизвестното число в равенството :8 = 6208 е: _______________ .
18. Намерете лицето на правоъгълник, ако дължината му е 152 см, а широчината му е
четири пъти по-малка.
Отговор: _____________________
 Прочети внимателно задачата и запиши нейното решение.
19. В голяма концертна зала има общо 12 373 седящи и правостоящи места. За
концерт били закупени 2033 правостоящи места и 3 пъти повече седящи места.
Колко места са останали свободни?
Решение:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В ІV КЛАС
10 май 2019 г.
Ключ за верните отговори на задачите

Задача № Верен отговор
1 Б
2 В
3 А
4 Б
5 А
6 В
7 В
8 А
9 В
10 В
11 А
12 В
13 В
14 А
15 В
16 Б
17 49 664
18 5776 кв. см
19 4241

Критерии за оценяване на задачите

Задачи с избираем отговор – от №1 до №16 Брой точки
1. За верен отговор 1 т.
2. За грешен отговор или за липса на отговор 0 т.

 

Задачи за допълване на отговор – №17, №18 Брой точки
1. За верен отговор 1 т.
3. За грешен отговор или за нерешена задача 0 т.

 

Задача с разширен свободен отговор - №19 Брой точки
1. За правилно решение, записано с числов израз или с
последователни стъпки и верен отговор.
Решение: 12 373 – (2033 + 2033.3) = 4241
2 т.
2. За правилно записан числов израз без отговор или за
частично верен резултат, например: закупените седящи
места или общия брой на закупените правостоящи и седящи
места.
1 т.
3. За нерешена или за неправилно записана задача 0 т.

Контакти

Карта

Настройки за поверителност

Ние използваме "бисквитки", за да осигурим функционалността на сайта плюс от Google Analytics, за да анализираме трафика за целите на статистика. Имате възможност да ги изключите с бутоните долу. Погрижете се за Вашите лични данни онлайн

Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате