Вашата Емоционална интелигентност е важна

  Оценете вашата емоционална интелигентност

 Тук  ще научите повече за своята емоционална интелигентност.
Ще ви предложим тест, с помощта на който ще изследвате своята емоционална интелигентност.

Нещо повече -  ще ви подскажем как можете да изградите висока емоционална интелигентност у вашите деца

Защото:

Високата емоционална интелигентност е мощно оръжие за постигане на вашите цели. Не само това - тя се придобива и изгражда. Не е нещо, което не можете да притежавате. Трябва просто да поискате, за да започенете да я изграждате.

Аз лично съм виждал хора със значително високо IQ /над 130!/, които се справят доста зле с предизвикателствата, пред които ги изправя живота. Примерите не са един или два. Защо тогава хората, които притежават голям интелектуален потенциал, не се реализират добре? Вероятно, защото само тази предпоставка сама по себе си не е достатъчна. Могат да бъдат изброени още няколко важни компонента, но със сигурност Емоционалната Интелигентност / EI / е най-важния от тях.
Според специалистите / Фърнам, Е., 2012, стр. 30-33 / в най-добрия случай IQ-то допринася с около 20% към факторите, които предопределят успеха в живота. Това означава, че  делът на останалите условия е 80%. Обект на нашето внимание са точно тези други характеристики - емоционалната интелигентност: качества, като способност за мoтивация и устойчивост към фрустрация; контрол на импулсите и отлагане на търсенето на удовлетворение; контрол над собствените настроения и умение да не се допускат неуспехите, които потискат способността за мислене; склонност към емпатия и надежда.
Според съвременните психолози развитието на емоционалната интелигентност е ключов фактор за адекватното участие на индивида в живота, когато той не само реагира на случващото се, но и действа и взима решения.
Емоционалната интелигентност (ЕI) ни помага да разберем кои сме наистина зад „начина ни на мислене” и това как се „представяме” пред другите. ЕI представлява способността ни да управляваме емоциите си интелигентно. Показва как се справяме със стрес, гняв, страх, безпокойство и депресия. ЕI включва в себе си категории като социална компетентност, самоконтрол и оптимизъм.Емоционална интелигентност е комплексна цялост от поведения, способности, убеждения и ценности, която помага на човека успешно да реализира  визията и мисията си, ако му се даде този избор. Тези умения човек научава повече или по-малко интуитивно (Голман, Д., 2011, стр. 5-8).
Междуличностна интелигентност е част от Емоционалната Интелигетност. Това е способността за разбиране на другите: какво ги мотивира, как работят, как да се осъществи сътрудничеството с тях. Твърде вероятно е преуспяващите търговци, политици, учители и други да са хора с  висока интерперсонална интелигентност.
Интраличностната интелигентност е друг компонент на Емоционалната Интелигентност - вътрешноличностна способност – да се създаде  точен, достоверен модел за себе си и да се възползва от него, за успешно справяне в живота.
Теорията на Джон Майер представява програма за начина, по който се внася интелигентност в собствените ни емоции. Типовете личностна интелигентност на Гарднър се обобщават от него в пет основни групи способности:

Разбиране на собствените емоции.

Самосъзнанието - разпознаване на едно чувство в момента на неговата поява- е основен принцип на емоционалната интелигентност. Способността за контрол над чувствата е от решаващо значение за себепознанието и себеразбирането. Неспособността да забележим истинските си чувства ни оставя подвластни на техния произвол. Хората, които са наясно с чувствата си и са сигурни в усещанията си относно решенията в личния си живот, се справят много по-добре.

Управление на емоциите. 

Умението за контрол над емоциите и тяхната адекватност е способност, изградена върху нашето самосъзнание. Да можем да намираме спокойствие, да се отърсваме от силната нервност, тъга или раздразнителност. Неовладелите го се борят непрекъснато с усещането, че страдат, докато онези, които го притежават, много по-бързо се възстановяват след житейски неуспехи и драми.

Мотивация. 

Контролът над емоциите съобразно определена цел е от съществено значение за концентрацията, за личната мотивация и усъвършенстването. Емоционалният самоконтрол- способността за отлагане на възнаграждението и потискане на импулсите- лежи зад постиженията от всякакъв вид.

Разпознаване на емоциите у другите.

Емпатията, друга способност, изградена върху емоционалното самосъзнание, е основно “човешко умение”. Хората, притежаващи емпатия, са чувствителни и към най-неуловимите социални сигнали, които подсказват нуждите или желанията на другите. Такива хора са незаменими в професии от сферата на социалните грижи, образованието, търговията и мениджмънта.

Контрол над взаимоотношенията.

Изкуството на взаимоотношенията до голяма степен е умение за управление на емоциите у другите. Социалната компетентност е способност, гарантираща популярността, лидерството и ефективността в междуличностните взаимоотношения. Хората, владеещи добре тези умения, се справят успешно с всичко, зависещо от гладките взаимоотношения с другите. Те са звездите на социума.

Как да възпитаме детето си в емоционална интелигентност?

Въпреки че емоционалната интелигентност е присъща на човешката природа, тя трябва, подобно на рационалната интелигентност, да бъде възпитавана. За пробуждането на емоционален аспект на личността е необходима целенасочена дейност в средата на детето. Обкръжението на детето  е от основно значение.
Въпреки че емоционалната интелигентност е присъща на човешката природа, тя трябва, подобно на рационалната интелигентност, да бъде възпитавана. За пробуждането на емоционален аспект на личността е необходима целенасочена дейност в средата на детето. Обкръжението на детето  е от основно значение.
Емоционалната грамотност е толкова важна, колкото и обучението по математика и граматика. Часовете за изследване на „Аз-а”, за „социално развитие” отдавна не се възприемат като екзотична практика в училищата в Америка и Европа. Емоциите са в центъра на умението да се живее. Възпитанието на чувствата е елемент от цялостното възпитание на детето. Всеки етап от неговото развитие се характеризира със специфични особености в психичното функциониране и усилията по отношение развитието на неговата емоционална компетентност трябва да са съобразени с това. Важно е да се знае, че емоциите са заразни. Не можем да очакваме, че в условията на потискаща среда, конфликтни взаимоотношения и агресия, детето ще расте спокойно, уверено и щастливо.
Личният пример е основен модел за подражание на детето. Емоционалната интелигентност и нейният коефициент обаче, не се предава задължително „по наследство”. Хубавата новина е, че социалните умения могат да се учат и развиват, стига да е осъзната необходимостта и ползата от това.
Много важно е да се осъзнае, че емоционалната интелигентност не е въпрос на разсъдък или правила на поведение, а разбиране на поведението, на отношението и на всичко онова, което може да въздейства на собственото Аз и правото на живот на това Аз. Следователно става дума за процес, който спомага за изграждане на глобална идентичност. Необходимо е да помагаме за възпитаване на емоциите, не за да ги приравним към дадени правила, а за да балансираме проявите на емоция и да предотвратят объркването или подтискането им.

Емоционалният интелект не е даденост. Той е навик, като умението да караш колело. И като всеки един навик, може да се развие чрез целенасочени усилия в тази насока.

Придобиването на емоционална интелигентност е „занимание” за цял живот, но важното е, че то започва от детството. Един от най-добрите подаръци, които може да направите на детето си, е да му дадете добър начален старт в света на емоциите. (Нойес, Р., 2011, стр.113)

Във втората част ще ви предложим тест, с помощта на който ще можете да изследвате вашата емоционална интелигентност .

Контакти

Карта

Настройки за поверителност

Ние използваме "бисквитки", за да осигурим функционалността на сайта плюс от Google Analytics, за да анализираме трафика за целите на статистика. Имате възможност да ги изключите с бутоните долу. Погрижете се за Вашите лични данни онлайн

Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате