39 комуникационни игри и активности за деца и ученици

Част 2-ра

Прочетете Част 1-ва тук.

 

6 игри и упражнения за малки деца и деца в предучилищна възраст

Повечето от тези игри не отнемат много време и уменията, които преподават, са основополагащи за бъдещи уроци.

 

1. Познайте обекта

Това е забавна игра за деца, за да упражняват силата на описанието. Изрежете дупка в кутия, която е достатъчно голяма за ръцете им. Уверете се, че разбират, че не им е позволено да надникнат в дупката. Поставете предмет в кутията. Накарайте детето да опише как усеща обекта. Ако сте в клас, нека учениците от класа се редуват да познаят какво може да бъде.

 

2. Покажи и разкажи

Много деца обичат да споделят на тази възраст. Отделянето на време за децата да споделят е насърчителен начин за тях да усъвършенстват комуникативните си умения. Насърчете съучениците/братята/сестрите да измислят въпроси за това, което техният съученик/брат/сестра е споделил, като начин за развиване на умения за активно слушане.

 

3. Кът на чувствата

Много пъти децата на тази възраст имат проблеми да споделят как се чувстват. Емоциите могат да бъдат толкова абстрактни; може все още да нямат уменията да ги разпознаят в началото. Изберете определена зона за децата, за да изразят тези чувства, където е изложена разпечатка на колелото на емоциите. Имайте под ръка съвпадащи емотикони, които детето може безшумно да подаде на своя учител.

 

Осигурете време през деня, през което да обсъдите тези чувства с всички участници. Това създава място за доверие и разбиране във възрастова група, склонна към изблици, когато се чувства неразбрана или онеправдана.

 

4. Редуване

Редуването в говоренето е като споделянето на любима играчка и децата трябва да научат това умение. Увлекателно упражнение за тази възрастова група е времето с цветен кръг. Всяко дете (или член на семейството) получава ред в центъра на кръга, като говори по избрана тема.

 

Пример с жълтия цвят. Детето ще получи 15 секунди, за да изброи всичко жълто, което вижда в стаята. След това детето назовава друг цвят за следващият човек в центъра. Преди следващия ход всеки нов участник казва две неща, които е чул от предишния споделил.

 

5. Картинно разказване

Подберете разнообразие от снимки за всяко дете. Дайте на всеки ограничение във времето и ги оставете да опишат какво виждат под формата на история. По време на това упражнение те обработват визуални знаци и използват способността си да ги говорят сред хора. Другите деца междувременно упражняват уменията си за слушане.

 

6. Довършете песничката

Децата трябва да са запознати с конкретните детски стихчета, за да бъде това занимание забавно. Помогнете на децата да си представят и изразят алтернативни финали на детски песнички по забавен и креативен начин. Накарайте всяко дете да добави към споделения финал и като клас (група) разработете алтернативни завършеци на различни детски стихчета и песнички.

 

Разказването на истории е прекрасен начин за практикуване на слушане и комуникация.

 

Поглед към комуникацията в класната стая

Класните стаи не са за хора със слаби сърца. Учителите заслужават заслугата за установяването на рамките за техните ученици да научат основите на комуникация. Това, което учителят толерира и насърчава от своите ученици, е един от начините, по които децата усвояват навиците за общуване.

 

Децата са умни. Те знаят с какво могат „да се измъкнат“ и гледат на възрастните като на примери как да говорят и действат. По този начин рамките на класната стая са от първостепенно значение, особено когато учениците също имат право да „създават правилата“. Възрастните винаги определят правилата, но когато учениците помагат в процеса, те вероятно ще ги следват по-стриктно.

 

Критиката и осъждането от съучениците трябва да се избягват в културата на класната стая, колкото е възможно. Тези проблеми трябва да бъдат разгледани в групата, като същевременно е ясно, че учениците практикуват ясна и любезна комуникация.

 

Езикът и тонът, използвани в класните стаи, са важни. Учителите, които ругаят и засрамват децата, често после изразяват разочарование от нещастни и критични ученици.

 

Децата са умни - те реагират на уважение.

 

Като лидер в класната стая, учителите са в позиция да влияят на положителния език и тон. Конгруентната комуникация е един от начините учителите да демонстрират умения в класната стая (Brown, 2005). Активното слушане и езика на тялото сред подрастващите може да помогне за създаването на атмосфера на доверие и взаимно разбиране между учител и ученици.

 

Емпатичното слушане от учителя създава връзка с учениците, която им позволява да се чувстват „чути“.

 

Социалното взаимодействие между връстниците също е важно за развитието на комуникационните умения. Колкото по-приобщаващ е фокусът на една класна стая, толкова повече растеж ще изпита всеки ученик.

 

Склонни сме да си сътрудничим с другите. Насърчаването на положителни взаимодействия ще бъде от полза за цялата култура на класната стая, както и ще научи децата на умения, които ще им служат през целия живот.

 

4 начина, по които учениците могат да подобрят комуникационните си умения

Практиката води до подобрение, а не до съвършенство. След като децата са наясно с тези умения, практиката е достъпна при всяко взаимодействие.

 

1. Умения за активно слушане чрез насърчаване

2. Групови проекти със сътрудничество

3. Опознайте ползата от отворените въпроси

4. Развитие на емпатия

 

6 комуникационни игри и дейности за ученици от начален етап

Развален телефон е обичайна „игра на детската площадка“, а също и мощна метафора за преподаване на грешни комуникации и практиката на споделяне на информация. Останалите игри, подобни на Развален телефон, също са доста забавни.

 

1. Развален телефон

Накарайте участниците да се съберат в кръг. Инструкторът ще прошепне една кратка тема, изречение или фраза в ухото на участника до него. Тази фраза ще бъде прошепната в ухото на всеки ученик около кръга, докато се върне при инструктора, който след това ще сравни оригиналното изречение с това, което е станало.

 

2. Игра на филми… с емоции

Напишете сценарии, които могат да провокират емоции у участниците. Сценариите обикновено трябва да са леки емоции като забравяне на обяда, загуба на телефона, чуване на слух за вас, чакане на автобус или забравяне на домашното.

 

След това всеки ученик получава сценарий и го разиграва без да говори. След като сценарият е познат, обсъдете емоционалната реакция. Колкото по-лесно учениците могат вербално да изразят емоциите си, толкова по-лесно учителят може да общува с тях и да се позовава на объркващи чувства.

 

3. Взаимодействие с аудио книги

Scholastic (според източници, в BOOKR вече има и интерактивни книги на български език) има много интерактивни книги, достъпни за учениците безплатно. Ползата от това интерактивно преживяване е ученикът да съгласува четенето с изговарянето на думите от книгата.

 

4. Интернет ресурси

www.creatubbles.com е един уебсайт, който обединява студенти по целия свят и предлага платформа за научаване на творчески и ефективни комуникационни умения. Подобно на него можете да потърсите онлайн курсове по комуникация за деца.

 

5. Ролеви игри

Това е чудесен начин за разширяване на емпатията и възприемането на нова перспектива. Поставянето на цели за отделните роли е полезно, за да насочите участницит към речник, който ще насърчи екипна работа.

 

Например, давайки на децата/учениците роли на родители или учители позволява на децата да бъдат креативни в измислянето на думи, които възрастните биха използвали, и как биха се чувствали в ситуация от гледна точка, различна от тяхната.

 

6. Заниманието „Следвайте всички инструкции“

Създайте списък с подробни инструкции. Първата инструкция трябва да бъде ПЪРВО ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ. Последната изброена трябва да бъде ИГНОРИРАЙТЕ ВСИЧКИ ДРУГИ ИНСТРУКЦИИ И НАПИШЕТЕ ИМЕТО СИ В ГОРНАТА ЧАСТ НА ТОЗИ ЛИСТ.

 

Целта на заниманието е да се преподаде на учениците колко е важно първо да прочетат всички инструкции, преди да започнат какъвто и да е проект. Предлага и страхотен разговор за ученици от всички възрасти.

 

7 игри и занимания за ученици от основно училище и гимназия

Досега покрихме много игри, насочени към по-млада публика, въпреки че те могат да се прилагат и за по-големи ученици. Сега предлагаме ресурси специално за по-големи ученици.

 

1. Известни двойки

Създайте списък с добре познати известни двойки. Например фъстъчено масло и желе, Ромео и Жулиета, Супермен и Лоис Лейн и т.н. Всеки участник трябва да получи листче с една половинка от известен чифт на гърба си.

 

Движейки се из стаята, само с три въпроса на човек, участниците се опитват да разберат кой е човекът на гърба им.

 

След като човекът открие кой е, той трябва да намери своя партньор. Ако другият партньор не е разбрал самоличността си, първият не трябва да се разкрива, докато партньорът му не разкрие собствената си самоличност.

 

2. Най-добрите страни на нашето училище

Много ученици са негативно настроени, когато става въпрос за тяхната интерпретация на училището. В опит да разпознаете какво е добро във вашето училище, това занимание е сближаващо и развива комуникационни умения. Заниманието трябва да се проведе в продължение на три дни.

 

Първият ден минава като всеки ученик изброява 10 неща, които смята за най-добрите в своето училище. Вторият ден се провежда в групи. Групите създават координиран списък от съгласувани най-добри страни тяхното училище. Третият ден се прекарва в създаване на колективен списък на класа, след като всяка група представи своите най-добри идеи за най-добрите страни на училището пред класа.

Бонус от „Да Винчи“: Можете да направите подобно занимание у дома като всеки напише и сравните най-дорбрите страни на вашето домакинство и живота във вашия дом.

 

3. Енигматичният Аз

Често сме мистериозни за другите. Тази игра насърчава самосъзнанието за това, което намирате за мистериозно в себе си. В това знимание учениците записват три неща за себе си, които никой друг не знае. В групи от по 3-ма или 4-ма ученика всеки чете мистериозните аспекти един на друг.

 

Всяка група събира мистериите. По-късно всяка група чете списъка с факти, а останалите от класа се опитват да отгатнат от кого са фактите в списъка. Насърчавайте дълбоко уважение към тези мистерии. Насърчете учениците да празнуват уникалността един на друг.

 

Класните стаи със солидно доверие често са изградени върху осъзнаването и признателността един към друг.

 

4. Изправете се за пълнежа

Колко хора използват „такова“ или „хм“, или „ъъъ“, или „така“, или „нали“, за да запълнят тихото пространство? Това е нервен навик, който често се корени в усещането за дискомфорт от мълчанието. Тази дейност помага да се премахне този пълнеж в разговор или в публично говорене.

 

На всеки ученик се дава тема, по която ще говори в продължение на 1-3 минути (темата не е важна; трябва да е простичка). По време на тяхното време за говорене, останалата част от класа трябва да се изправи, когато чуе някоя думичка-пълнеж да се появи в речта.

 

Класът слуша и говорещият е свръхнаясно с думите, които използва. Това е преднамерен шок за него да види целия клас да се изправя, когато чуе тези думички-пълнеж, и спомага да се внимава относно използването на точен речник.

 

5. Игра със завързани очи

Създайте трасе с препятствия с ежедневни предмети в класната стая. Разпределете учениците в две групи. Един човек е със завързани очи, докато останалата част от групата решава как да съобщи (от местата си) инструкции за това как да се движи през трасето с превръзка на очите. Измерете времето на всяка група и обсъдете кой стил на комуникация е бил най-ефективен.

 

Това занимание изгражда доверие и изисква точна комуникация за успешно навигиране през трасето. *Уверете се, че имате поне един човек, който да стои близо до ученика със завързани очи, за да му помогне да бъде в безопасност по време на курса.

 

6. Нарисувано разбиране

Накарайте двама ученика да седнат гръб до гръб. Единият ученик има предмет, а другият има цветни моливи и хартия. Ученикът с предмета трябва да го опише възможно най-подробно, без директно да казва какво представлява.

 

Вторият ученик трябва да нарисува обекта възможно най-добре въз основа на комуникацията на ученика с обекта.

 

7. Намерете го заедно

За тази дейност е необходима още една превръзка на очите. Разделете групата на двойки. Един от учениците е със завързани очи. Тяхна работа е да изваждат конкретни обекти от определен кръг. Другият ученик насочва партньора си със завързани очи да вземе правилния предмет.

 

Тази игра може да стане хаотична поради други участници със завързани очи. Изисква дискусии след дейността, както и разпознаване на глас и работа в екип. Въпросът за заключителната дискусия може да бъде нещо като: „Как хората пренебрегнаха разсейването от други звуци?“ Това може да доведе до страхотни разговори за слушане и контрол на силата на звука.

 

Източник: positivepsychology.com

 

Следва5 комуникационни игри и активности за пораснали деца (17-21г.)

Свързани статии:

Резкият спад на емоционалната интелигентност

С един куршум 6 заека (емоционална интелигентност)

50 алтернативни въпроса на "Как мина денят ти?"

Контакти

Карта

Настройки за поверителност

Ние използваме "бисквитки", за да осигурим функционалността на сайта плюс от Google Analytics, за да анализираме трафика за целите на статистика. Имате възможност да ги изключите с бутоните долу. Погрижете се за Вашите лични данни онлайн

Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате