Когнитивна и емоционална готовност за първи клас

когнитивно и емоционално развитие

Когнитивно развитие

Способността на детето да научава, мисли и намира решения

В периода на предучилищната възраст мисленето се развива динамично и интензивно. Разширява се зоната на действие и на опита, усвоява се граматичната структура на езика, натрупва се богат запас от думи. Възниква възможност за извършване на определени когнитивни операции във вътрешен план – като умствени процеси за умствени постижения, извън или преди извършване на действие. Тази преходна форма към вътрешна реч дава възможност да се отделят компонентите на действието от конкретната ситуация и постепенно да се оперира само с техни образи – нагледно-образно мислене. Това е предпоставка за умствено предвиждане и планиране на действия и за извеждане на съждения и заключения, макар и първоначално в елементарна форма.

Децата започват да се учат да мислят абстрактно.

Те усвояват качествено нови мисловни умения. Започват да взимат решения, имат по-дълъг период на концентрация.  Интересът им към конкретните неща, тяхната любознателност и наблюдателност, им дават възможност да набират богати впечатления, да формират множество първосигнални връзки, които обуславят развитието на елементарни понятия, съждения и умозаключения. В практическата дейност и при наблюдаването на разнообразни явления детето се учи да търси причини и други връзки, да планира действията си и да ги извършва целенасочено, да пренася знанията си в нови ситуации.

Това е и периода, в който вие, като родители, трябва да насърчавате тези нови подходи към света.

Най-добрия начин за това е чрез игра. Тя трябва да е насочена към новоразвитата способност на детето да решава проблеми. Може да играете игри като Задачи за детективи (CLUE/Улика) или Морски бой (BATTLESHIP). Всяка игра, която включва това по-високо ниво на мислене е наистина чудесен начин за насърчаване на детето да продължи да учи и да се развива.

 

Емоционално-волево развитие

Развитие на емоционалната интелигентност

 Понятието емоционална интелигентност предизвиква определен интерес, защото много от неговите компоненти (емпатия, мотивация за постижения, саморегулиране, рефлексия и др.) са необходими както за пълноценното развитие на емоционалната сфера на детската личност, така и за успешния старт при формиране на комуникативната компетенция на учениците. Говорейки за необходимостта от развитие на съвкупността от способности, качества и умения, обединени от понятието емоционалната интелигентност, трябва да се отбележи, че емоционалните умения и навици, заложени в детството, ще станат определящи за цял живот.

Освен това, умението да управляваш своята емоционална сфера, оказва благотворно влияние върху психическото и соматичното здраве на детето. 

Отсъствието на дадените способности може да доведе до алекситимия – трудност при идентифициране и назоваване на собствените емоции, трудности при разпознаване на емоциите на другите хора; затруднения при разграничаване на емоции и телесни усещания, недостатъчна способност за фантазиране (символизиране) и стеснено внимание, фокусирано върху външни събития за сметка на преживяванията. Емоционалната сфера, наравно с интелектуалната, играе важна роля при формиране на учебните навици и речевите умения в начална училищна възраст. Изпреварващото развитие на емоционалната сфера на децата подобрява качеството на обучение в ранна възраст. Затова е много важно да обърнем внимание на развитието на умения у децата, свързани с емоциите.

Усилията ни трябва да се насочват в две направления:

  • Разпознаване на собствените емоции – кога съм весел, кога тъжен, кога ме е страх, кога съм доволен и т.н;
  • Разпонаване на чуждите емоции – какво радва, натъжава, плаши, притеснява, какво прави щастливи другите деца и възрастни. Как емоциите се изразяват чрез мимика и жест. Тези умения ще предпазят детето от поведение и постъпки, които причиняват тъга, страх, обида у другите деца. В същото време те ще знаят по какъв начин могат да зарадват някого, да го успокоят и т.н. Тези умения коренно променят поведението на всяко дете.

Забавни образователни игри, които правят децата емоционално силни

  • Не съм съгласен

В тази игра се задават въпроси за личните предпочитания на детето. Най-добре е да я играете не сами, а с други деца като ги разделите по двойки. Например, едното дете пита: „Коя книжка прочете наскоро?“. То отговаря: „Грозното патенце“. Другото дете трябва да каже: „Тази приказка не е хубава, не трябва да се чете“. Задачата на детето е да докаже, че приказката наистина е хубава и че си струва да се прочете.

Въпросите могат да бъдат най-различни. Така децата се учат да защитават гледната си точка и да разсъждават уверено.

  • Всекиму – своето

Тази игра също е предназначена за група деца. Избира се един „водещ“. Преди началото на играта всяко дете трябва да му даде някаква задача: да изпее песен, да отиде някъде, да се обади на някого, да кукурига – няма никакви ограничения. Когато всеки е дал задачата си, се обясняват правилата на играта. Те се състоят в това, че всеки играч трябва да изпълни своята задача сам. И който се е опитал да „преметне” водещия, сам ще падне в капана си. Това учи децата да поемат отговорност.

  • Измисли история

 Тази игра развива въображението. На детето се дават логически несвързани думи, а то трябва да измисли история от тях. Например гора, колело, чай, кола, вълна, луна, завист, козина, таван, сняг. Ще бъдете изненадани колко богато е въображението на детето ви.

  • Балон

Играта „Балон“ учи децата да дишат правилно, да се отпускат и помага вие самите да разбирате по-добре детето си. Давате му ярък балон, който трябва да надува, а след това много бавно да изпуска въздуха обратно в устата си, без да отваря уста, сякаш сега балонът надува него, а не обратното. А после бавно да изпуска въздуха през устата си, сякаш е балон, който бавно изпуска.

После можете да помолите детето да сподели ситуация, в която се е чувствало като този балон: когато не е можело да понася нещо и е искало просто да изпусне като надут балон. По този начин ще покажем на детето как може да се успокои в трудни моменти, да предложим варианти за решаване на проблема и като цяло да научим какво го притеснява, да помогнем за преодоляване на трудностите. А и същевременно, да тренира дишане и издръжливост.

  • Комплименти

Това упражнение отново е предвидено за група деца. Те сядат в кръг и трябва да кажат, гледайки се в очите, по няколко добри думи за детето до тях. А то трябва в отговор да благодари и да направи същото със следващото дете по ред.

За някои деца е трудно да направят комплимент, нужни са им насочващи въпроси или като пример да измислят комплимент за себе си. Така те могат да научат много за общуването и да свикнат да забелязват най-хубавото у хората.

 

Някои от полезните резултати на правилното емоционално-волевото развитие на детето включват:

  • Умението да преодолява трудности, вместо да се отказва при първите препятствия;
  • Навици за самостоятелност при самообслужването, при изпълнението на поставени задачи;
  • Умение да се насочва към определени, съзнателни приети задачи, норми и правила

 

Препоръчваме: Защо йогата и медитацията са полезни за нашите деца

Източници: https://diuu.bg/ ; https://dete-bg.com/

Контакти

Карта

Настройки за поверителност

Ние използваме "бисквитки", за да осигурим функционалността на сайта плюс от Google Analytics, за да анализираме трафика за целите на статистика. Имате възможност да ги изключите с бутоните долу. Погрижете се за Вашите лични данни онлайн

Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате