Курсове по

Български език и Литература

Основната ни цел е да стимулираме – удоволствие от четенето, съзнание за важността на езиковата култура и радост от осъзнатото собствено израстване. Затова в „Да Винчи“ приемаме преподаването на български език и литература като отговорна мисия – с ясното съзнание, че процесът на обучение е тясно обвързан с процеса на възпитание, и отчитайки значимостта на езиковите компетентности за пълноценното развитие на личността.

Прилагаме методика, която е фокусирана в задълбоченото усвояване на учебния материал и цели постигането на максимални резултати по български език и литература при НВО в 7 клас. Учебното съдържание е структурирано в отделни теми, които включват теоретично съдържание и проверка на усвоените знания чрез тестове. Реагираме на всички промени в нормативната уредба. Занятията се организират така, че учебният процес да обхваща и надгражда изучаваното в клас. 

В рамките на учебната година учениците ни разполагат със систематизирани материали,  улесняващи възприемането на изучаваното съдържание и достъп до онлайн платформа с тренировъчни тестове по темите.

График

Графикът на възможните групи за отделния ученик става ясен след резултат от тестовете за кандидатстване.

5 клас

Група 1: сряда от 17:00 до 19:00ч.

6 клас

Група 1: вторник от 17:00 до 19:00ч.

Група 2: петък от 17:00 до 19:00ч.

7 клас

Група 1: събота от 10:00 до 12:00ч.

Група 2: неделя от 10:00 до 12:00ч.

Годишна такса

1250лв. (за 5 и 6 клас)

1330лв. (за 7 клас с включена Пролетна интензивна школа)

Отстъпки

Отстъпка от годишната такса за курса по БЕЛ за 5 и 6 клас, ако ученикът е записан и на курс по математика през учебната 2024-2025г. в Да Винчи, с която таксата става 1100лв.

Отстъпка от годишната такса за курса по БЕЛ за 7 клас, ако ученикът е записан и на курс по математика през учебната 2024-2025г. в Да Винчи, с която таксата става 1170лв.