Курс по математика за

4 КЛАС (НВО+)

Училищната програма позволява да използваме тази година за запълване на дефицити, затвърждаване на материала и за изграждане на солидно разбиране на предстоящия материал. Работим по усвояването на техниката за решаване на няколко групи типови задачи, които често са ключови в национално външно оценяване след 7 клас (НВО)

Целта на програмата е да даде летящ старт на учениците в класовете до 7-ми клас и солидна основа за НВО в година, когато натоварването все още не е много голямо. 

Програмите за подготовка във 2-ри, 3-ти и 4-ти клас са свързани и задължително покриват знанията и уменията по математика, заложени в училищната програма за съответния клас. Разпределението на темите в нашата програма изпреварва това в училищната програма, а целта е своевременна подготовка, която да гарантира усвояване и разбиране на материята, както и неколкократна проверка на нивото на усвоеност на материята от ученика.

Всеки ученик, записан в курса, получава безплатен достъп до летен практикум за самоподготовка през лятната ваканция. Практикумът е ключов елемент в подготовката. Той осигурява поддържане на нивото, и плавен преход между учебните години, води до летящ старт и е основа за постигане на високи резултати.

График

Графикът на възможните групи за отделния ученик става ясен след резултат от тестовете за кандидатстване.

Група 1: четвъртък от 15:30 до 17:00ч.

Годишна такса

1590лв.

Всеки курсист получава безплатно електронни обучителни материали и тестове, както и достъп до електронната ни платформа и включените в нея допълнителни материали за съответния клас.

Отстъпки

5% отстъпка за ранно записване (до 1 юли 2024г.)