Курс по състезателна математика за

4 КЛАС

Курсът по математика за 4 клас с подготовка за кандидатстване в математически гимназии (СМГ, НПМГ, Питагор и др.) и паралелки е целенасочено изграден и се провежда във формат, близък до тренировъчна програма. Програмата е структурирана с фокус върху постигане на върхова форма във всяко едно от ключовите състезания и включва бонус пролетна интензивна школа.

Програмите за подготовка във 2-ри, 3-ти и 4-ти клас са свързани и задължително покриват и знанията и уменията по математика, заложени в училищната програма за съответния клас. Разпределението на темите в нашата програма изпреварва това в училищната програма, а целта е своевременна подготовка, която да гарантира усвояване и разбиране на материята, както и неколкократна проверка на нивото на усвоеност на материята от ученика.

Всеки ученик, записан в курса, получава безплатен достъп до летен практикум за самоподготовка през лятната ваканция. Практикумът е ключов елемент в подготовката. Той осигурява поддържане на нивото, и плавен преход между учебните години, води до летящ старт и е основа за постигане на високи резултати.

График

Графикът на възможните групи за отделния ученик става ясен след резултат от тестовете за кандидатстване.

Годишна такса

1750лв.

(с включени бонуси Пролетна интензивна школа и Лятна дистанционна програма за летящ старт)

Всеки курсист получава безплатно електронни обучителни материали и тестове, както и достъп до електронната ни платформа и включените в нея допълнителни материали за съответния клас.

Отстъпки

5% отстъпка за ранно записване (до 1 юли 2024г.)