Курс по учебна математика за

5 КЛАС

Курсът по математика за 5 клас цели отлична училищна подготовка и поставя солидна основа за НВО след 7 клас. Използваме възможността да “разтоварим” материала в 7 клас, като поставяме акцент върху типови задачи. Те са застъпени и в трите години (5-ти, 6-ти и 7-ми клас) и могат да бъдат научени и затвърдени още преди голямото натоварване в 7 клас. Целта е учениците да се научат спокойно и уверено да боравят с материала в 5-ти клас, а и в следващите години, чийто материал е включен в НВО след 7 клас. 

Програмите за подготовка в 5-ти, 6-ти и 7-ти клас са свързани и задължително покриват знанията и уменията по математика, заложени в училищната програма за съответния клас. Разпределението на темите в нашата програма изпреварва това в училищната програма, а целта е своевременна подготовка, която да гарантира усвояване и разбиране на материята, както и неколкократна проверка на нивото на усвоеност на материята от ученика.

Всеки ученик, записан в курса, получава безплатен достъп до летен практикум за самоподготовка през лятната ваканция. Практикумът е ключов елемент в подготовката. Той осигурява поддържане на нивото, и плавен преход между учебните години, води до летящ старт и е основа за постигане на високи резултати.

График

Графикът на възможните групи за отделния ученик става ясен след резултат от тестовете за кандидатстване.

Група 1: четвъртък от 17:30 до 19:00ч.

Група 2: петък от 17:30 до 19:00ч.

Годишна такса

1590лв.

Всеки курсист получава безплатно електронни обучителни материали и тестове, както и достъп до електронната ни платформа и включените в нея допълнителни материали за съответния клас.

Отстъпки

5% отстъпка за ранно записване (до 1 юли 2024г.)