Лятно обучение по БЕЛ за ученици, завършили 5 и 6 клас. С включени специално подбрани часове с фокус върху писането на тези, характеристики на герои и преразкази, както и бонус летен практикум.

Бонус към комбинирания курс: 14 учебни часа по Български език и литература

удоволствие от ученето;

съзнание за важността на математическата подготовка и езиковата култура;

радост от осъзнатото собствено израстване;

–  Обобщаване и затвърждаване на знанията от миналите години;

–  Тренинг за придобиване на умения за тяхното успешно прилагане;

– Систематизирани материали,  улесняващи възприемането на изучаваното съдържание;

–  Достъп до онлайн платформа с тестове по време и след приключване на курса до началото на учебната година, с което подпомагаме подготовката и за входните нива;

– Специални часове за работа върху изготвянето на характеристика на литературен герой, теза и преразказ;

График

6 клас:

вторник и петък от 14:00 до 16:00ч.

Такса

Таксата за обучението е 530лв. и се заплаща на две равни вноски (едната в рамките на седмица след успешен прием в обучението и втората в рамките на седмица след първото занятие за курса).

Всеки курсист получава безплатно електронни обучителни материали и тестове, както и достъп до електронната ни платформа и включените в нея допълнителни материали за съответния клас.